Търговия на едро

1Business One за Търговия на едро

За фирми, с предмет на дейност търговия на едро, Alexander Moore предлага водещи софтуерни решения. Като дистрибутор, Вие се срещате с постоянен стрес, предизвикан от това да поддържате приемливи цени, докато увеличавате печалбите. Това означава, че непрестанно трябва да търсите начини да оптимизирате оперативните разходи и да намалите значително разходите по целия продажбен процес –от доставката до плащането. Всеки търговец има нужда да управлява инвентара си по-ефективно и да генерира повече клиенти, съответно и продажби.

Софтуерното решение SAP Business One ще Ви помогне да поддържате баланс, като модернизирате процесите във Вашата фирма – от поръчката до доставката. То Ви дава ясна картина за нивата на управление на склад, статуса на поръчките, график за доставки и изискванията на клиентите.

Предимства на SAP Business One за Търговия на едро                                                         

SAP Business One не само управлява централните функции на Вашия бизнес, като продажби и финанси, но Ви помага и в други насоки:

  • Оптимизирате наличността– Управлява нивата на инвентара и движението на стоки в реално време, като по този начин намалява случаите на недостиг на дадена стока; повишава наличността на продукти и намалява разходите за склад; управлява ценови листи, специални цени и оферти.
  • Предвижда изискванията на клиентите– Системата Ви предоставя напълно детайлна информация за минали транзакции, за да анализирате продажбеното „поведение“ на клиентите си по по-верен и балансиран начин.
  • Модернизира Вашите бизнес процеси от доставката до плащането – SAP Business One автоматизира ключови процеси, за да подобри ефективността на дейностите по целия продажбен цикъл – от поръчката до плащането, създаване на същата поръчка, обновяване на наличността в склада, доставки, таксуване, счетоводство и вземане на плащания.
  • Регулира интеграцията с партньори – Решението позволява online self-service възможности както за клиенти, така и за доставчици, за да имат достъп до информация, отразяваща наличността, статуса на поръчката, доставките и финансовите детайли.