Услуги

2Софтуер за професионални услуги, предназначен за малки и средни по големина фирми

Забързва бизнес дейностите, подсилва връзките с клиенти и опростява управлението на проекти и ресурси – това е решението за професионални услуги.

  • Подсилва връзките с клиенти и лоялността, като разрешава въпросите им по-бързо
  • Увеличава печалби като се фокусира на най-големите Ви клиенти
  • Подобрява управлвнието на финанси с по-бързо и по-правилно калкулиране
  • Подбира и обучава правилните хора, за да отговори на изискванията на бизнеса
  • Предоставя възможността за отговор на отворили се възможности за продажби в реално време
  • Управлява по-ефективно връзките с клиенти, оферти, договори и др.
  • Извършва споразумения за услуги по-бързо, ефикасно и прозрачно
  • Има директна връзка с обхватен финансов инструмент за отчети и анализ от единия до другия край на бизнеса Ви.