Услуги

serviceМодулът Услуги на SAP Business One включва всички тези уникални функционалности:

 • Управление на договори за услуги
 • Планиране на услуги
 • Проследяване на няколко действия на клиенти
 • База данни на знанието
 • Управление на обаждания с цел услуги

Цялостно управление на услуги

SAP Business One предоставя интегриран CRM функционалност като част от цялостното приложение. Тясно интегрираните функции в маркетинг, продажби и услуги предоставят видимост на цялостния цикъл на клиента от край до край. Интегрираният CRM осигурява цялостен контрол на намирането на клиенти, тяхното задържане, лоялност и печалба за бизнеса.

SAP Business One: CRM service

Управлението на услуги помага на отделите, занимаващи се с обслужване на клиенти, да предоставят поддръжка за различни дейности, да имат контрол над договорите за поддръжка, да планират услугите и да проследяват действия от страна на клиентите.

Ключови характеристики и функционалности:

 • Договор за услуги: Тази характеристика позволява на потребителите да извършват поддръжка регулярно или да изготвят гаранционни договори за елементи или услуги, продадени на клиента. Договорът поддържа първоначалната и крайната дата, както и специфични условия на договора, като гарантиран отговор или време за разрешаване на проблема
 • Карта на оборудване на клиента: Тази функция предоставя на обслужващите техници детайлна информация относно продаден продукт, като серийния номер на производителя, серийния номер на подмяна и всички обаждания. Също така, показва договори за услуги към всеки продукт
 • Справка за оборудване на клиента: Показва цялото оборудване и съответните серийни номера, продадени на клиента или на група от клиенти
 • Обаждания с цел поддръжка: Позволява на потребителите да видят всички сервизни обаждания в системата, които са изеършени, разрешени и затворени на определенадата или продължили няколко дни. Потребителите могат да ограничат справката до степен, до която да виждат обаждания само от определена опашка, техник, тип на проблема, приоритет, продукт или статус на обаждането. Потребителите могат да виждат и само просрочени обаждания
 • Обаждания с цел поддръжка по опашки: Проследява всички чакащи обаждания в опашката. Поддържа история на обажданията, свързани с определен случай. Няколко статуса на обаждания могат да бъдат следени и обаждания могат да бъдат зададени на индивудуални техници или прехвърлени в опашката на даден екип.
 • Време за отговор според правоприемник: Помага на потребителите да проследяват действията между клиент и услуга и да записват времето, необходимо за отговор на обаждане.