Сърбия

Unisoftware d.o.o започва дейност през 2001г., офисът се намира в Белград, Сърбия. Основният предмет на дейност на компанията е намирането на най-подходящото софтуерно решение за клиентите си, съобразено с техните технически изисквания, бизнес средата и вътрешните бизнес процеси.

Unisoftware d.o.o извършва главно консултантски услуги по отношение на развитие на бизнеса, оптимизиране на ресурсите в дадена компания, автоматизация на продажбите. Вие описвате нуждите си, а ние предлагаме най-доброто решение за Вас!