Управление на търговия на дребно

Ефективният контрол на продажбите на дребно е много комплексен процес, защото изисква голям обем данни.

Мобилните приложения за Търговия на дребно и Мърчандайзинг покриват всички съответни дейности, като:

 • Контакти със склада
 • Поръчки и връщания
 • Промоцииindex
 • Посещения
 • Одит на търговия на дребно
 • Наличност по стелажи
 • Контрол на планирането
 • Контрол на мърчандайзинга

Предимствата, които това решение предлага са уникални, някои от тях са:

 • Намаляване на върнатите стоки
 • По-голям ефект от промоции
 • Контрол на мърчандайзинга
 • По-добро използване на стелажите
 • Повишена продуктивност на Мърчандайзера