Материали

Тук ще намерите най-полезните подбрани материали, които обясняват и Ви помагат сами да определите функционалностите, технологиите и методологиите на SAP BusinessOne.

Във файловете, между редовете ще разкриете защо SAP BusinessOne трябва да бъде Вашият избор на софтуер, независимо от големината на фирмата Ви. Предлагаме Ви да се настаните удобно и да разгледате детайлно всичко, което сме приготвили за Вас да четете, преосмислите и успеете.