Покупки

purchaseТази функционалност на SAP Business One включва:

  • Оферти за покупки
  • Поръчки за покупки
  • Доставки за покупки
  • Върнати продукти от покупки
  • Кредитни известия за покупки
  • Основни стойности на покупки

Искане на оферта

SAP Business One предлага на бизнеса Ви инструментите, от които се нуждаете, за да се справите с процеса на доставяне. Функцията Ви придвижва през процеса на искане на оферта от доставчика през Интернет, преди да сте получили отговор от тях и да сте взели Вашето крайно решение.

Поръчка за покупка

SAP Business One позволява на потребителите да поръчват материали или услуги от доставчиците. Тези поръчки обновяват наличността на поръчани продукти и информират складовия мениджър за очакваната дата на доставка. Потребителите могат да разделят една поръчка за покупка на много части, когато например, продуктите трябва да бъдат доставени до няколко склада. Ревизиите са нужни за да бъдат създадени различните пакетиращи бланки и доставни бележки за всяка доставка. Всеки продукт, намиращ се в процес на покупка или плащане (A/P) може да бъде доставен до различно място в склада.

Поръчка за покупка на продукти

Тази функция позволява на потребителите да получат доставка в склада или да разпределят доставките до няколко склада. Получаването на продукти може да бъде свързано с поръчка за покупка и потребителите могат да променят количеството в поръчката за покупка срещу действителното получено количество.

Връщане на продукти 

Връщания на доставчиците за поправяне или без кредит могат да бъдат извършени, използвайки документа за връщане.

A/P фактура

Когато издава фактура за доставчика, SAP Business One създава счетоводна сметка. Тази информация може да бъде използвана за извършването на последователни плащания към доставчика.

A/P кредитна бележка

Чрез тази функция, решението позволява на потребителите да издават кредитна бележка на доставчика за върнати продукти. Необходимите данни лесно могат да бъдат импортнати от оригиналната фактура, както е с всеки друг документ за продажба или покупка.

Основна цена

SAP Business One дава на потребителите да пресметнат каква ще бъде цената на внесените продукти. Те могат да разпределят разхода за различните елементи (като транспорт, застраховка и митнически такси) към Транспортната цена за всеки продукт (FOB), обновявайки актуалната складова цена.