MRP

Планиране на Материалните Ресурси

SAP Business One предлага семпла, но мощна система за планиране, която помага на планиращите производство да управляват продуктите за производство или да купуват продукти, базирано на множество критерии.

Прогнозиране

Тази функционалност позволява на потребителите да предскажат пазарното търсене, базирано на прогнози, вместо да разчитат само на броя получени поръчки. Калкулациите на прогнозите помагат на потребителите да предвидят бъдещо търсене на продукт и да направят планирането на материали, както подобава. Тези прогнози на търсенето могат да бъдат използвани в MRP.

Планиране

Планирането предвижва потребителите през процеса на създаване на сценарии за планиране в пет лесни стъпки. Потребителите определят хоризонта на планиране, който може да бъде видян в седмици или дни. Те също могат да изберат дали да изключат неработните дни от плана за  производство и покупки. Сценариите могат да бъдат задействани за редица продукти или групи от продукти. Потребителят избира желаната критерия в сценария, като налични складови нива, отворени поръчки за покупки, поръчки за продажби, поръчки за работа и наличност, която е достигнала минимума си, както и предварително определени прогнози за продажби.

След като даден сценарий е изпълнен, решението презентира препоръка да „направиш“ или „купиш“ продукти в препоръчителен отчет. Drill-down опциите са налични да позволят на планиращите да видят калкулациите на изискванията на мрежата и актуални документи, носейки брутните изисквания. Предупреждения за изклюяения и визуални въпроси също са включени. Тези помагат на потребителите да определят кои поръчки трябва да бъдат забързани. Сценариите за планиране могат също да бъдат запазени като „симулации“ – потребителите могат да задействат много примерни случаи „какво ако?“, без да влияят на препоръчителния отчет.

Препоръчителен отчет за поръчки

От препоръчителния отчет, планиращите могат автоматично да изберат препоръчани поръчки за производство и поръчки за покупки за автоматично създаване. Ако даден продукт трябва да бъде издаден, системата позволява на планиращите лесно да превърнат поръчка за производство в поръчка за покупка. Поръчки за покупки, предназначени за един доставчик могат да бъдат обединени в една поръчка, рационализирайки процеса на покупки.