Мобилни Решения за iPhone и iPad

Мобилни решения за iPhone и iPad

Голям брой малки и средни по големина предприятия се възползват от технологията, предоставена от смарт телефони и таблети да управляват бизнеса си на всяко място и по всяко време. За да бъдете и Вие свързани с бизнеса Си, SAP разработи мобилно приложение, работещо на платформата Apple. Приложението позволява постоянен достъп до важна информация и ключови функции на SAP Business One.

Мобилното приложение на SAP Business One Ви позволява да проверявате инвентаризация и клиенти, да достъпвате справки, получавате аларми и извършвате одобрения. Мобилното приложение предлага и достъп в реално време, Вие можете лесно да насочвате, отговаряте и задействате процеси отдалечено.

Някои от ключовите предимства на този модул са:

  • Аларми и одобрения: Получавате аларми за специфични събития, като отклонение от одобрена отстъпка, цена или кредитен лимит.
  • Справки в реално време: Достъпвате вградени справки, отразяващи ключова бизнес информация
  • Данни за клиенти и доставчици: Достъп и коригиране на контакти, история на действия и специални цени. Локализиране на записи за клиенти и доставчици, създаване на нови такива и въвеждане на нови дейности. Всички промени автоматично се обновяват в SAP Business One.
  • Контрол на инвентаризацията: Проверка на нивата на инвентаризация и достъп до детайлна информация относно актуални продукти, включително покупна и продажна цена, налично количество, спецификации и снимки на продукта