Производство

Модулът Производство работи според изброените функционалности:manufacture

 • Наличност на материали
 • Поръчки за производство
 • Прогнозиране
 • Планиране на материалните ресурси
 • Препоръчителни отчети

Компаниите производителки от малкия и среден бизнес работят в много забързана и високо конкурентна среда, често им се налага да реагират на краткосрочни промени в графика и нови поръчки, които влияят на възможностите им да доставят на време.

Напредналата функционалност на модул Производство на SAP Business One включва мощно планиране на график, капацитет, маршрути и дейности. Поддържа make-to-order пазар, където планирането на капацитета, графика и употребата на ресурси в цеховете са изключително важни и където разходите за работна ръка и машини са големите генератори на печалба.

Нашите клиенти видяха, че времето им за планиране се намали с 50%, подобрявайки реакцията си към промени и позволявайки им да предоставят по-вярни предположени периоди за доставки на техните клиенти. Други предимства са по-високи нива на използване на машини и работна ръка, намалени срокове и незавършено производство и възможност за пресмятане на вярни маржове на поръчки.

Производителите инвестират в SAP Business One, защото им позволява да:

 1. Предоставят вярно време за доставки
 2. Пресмятат вярно маржове на поръчки
 3. Драстично да намалят времето за планиране и да подобрят реакцията си към промени
 4. Спечелят по-високи нива на работата на машините и работната ръка с няколко часа по-малко от преди
 5. Намалят срокове и незавършено производство
 6. Намалят складовата наличност, като така се намалява разноса за капитал
 7. Увеличат клиентското задоволство