Производство

SAP® Business One предлага възможност за интегриран физически и финансов контрол на проекти, започнати в компанията Ви. Голям брой от нашите клиенти вече го използват: Prenecon, Alstom, Building Solutions & White Stone.man

Има възможност за трансформиране на търгове в проекти за придобиване и контрол във всеки етап от проекта.

Във всяка фаза на проекта има възможност за сертифицирането му, напр. с процент на завършеност, тогава фирмата ще продължи с процеса на таксуване и събиране на пари.

Има възможност за контрол на работата в проекта, който е поверен на подизпълнителите (със същия процес на сертифициране и контролиране).

По този начин мениджърите и началниците ще са уведомени за следната информация относно всяка задача:

 • Задачи, възложени от клиенти
 • На какъв етап е проекта
 • Какъв е процента на завършеност по етапи
 • Какви са остатъците
 • Управление на външни партньори и подизпълнители
 • Вземания
 • Плащания
 • Получаване на плащания
 • Паричен поток на проекта
 • Разход за работата / Наемане на персонал
 • Баланс на проекта и др.

Въпреки че не е включено в тази оферта, възможно е взаимодействие на SAP Business One с Microsoft Project Manager.