Инвентаризация

stockTази функционалност съдържа следните функции:

 • Управление на продукти
 • Опашки на продукти
 • Ценови листи
 • Приемане на стока
 • Продажба на стока
 • Инвентаризационни транзакции
 • Складови трансфери
 • Проследяване на серийни номера
 • Управление на партиди
 • Взимане и пакетиране
 • Опаковане

Възможности на склада

Възможностите на склада в SAP Business One позволяват на потребителите да управляват информацията за продукт и да поддържат серийни и партидни номера, както и ценови листи. Потребителите, също така, могат да дефинират алтернативни продукти, да осъществяват увеличение на наличността или намаление на корекциите, преоценка на цените на стоките, основана на актуалните пазарни цени и осъществяване на ценови цикъл, както и генериране на документи за отворени поръчки.

Информация за продукт

Тази функция позволява на потребителите да дефинират продукция (правене) на продукти, купуване на продукти или не-складови продукти, включително работна ръка, транспорт или фиксирани активи. Информация по подразбиране – като покупка от доставчик, покупка и продажба на единица мярка, както и данъчният статус за продукт – е запазена тук. Наличните продукти могат да бъдат показани в няколко склада – решението може също да поддържа цените за всеки продукт във всеки склад. SAP Business One също така, поддържа различни методи за оценяване на склад на продуктова база. Методите, които се поддържат в момента са стандартна цена, претеглена средна и First In, First Out (FIFO). Планираните данни също са поддържани в детайлите за продукта. Потребителите могат да дефинират метод на доставка, както и интервалите за доставка, в които да закупят продукт (например месечен, седмичен или дневен). Те също могат да дефинират размерите на партидите, в които да закупят продукти, както и минимума количество на поръчка и средния срок за доставка.

Серийни номера

Серийните номера могат да бъдат автоматично генерирани, базирани на шаблони. Те също могат да бъдат ръчно направени и зададени само за взимането на даден продукт от склада или на всяка транзакция.

Партиди

Потребителите могат да зададат партиди на продукти и да ги класифицират по срок на годност или каквато и да е свободно избрана характеристика. Партидите тогава могат да бъдат дефинирани за тези продукти в поръчки за продажби, доставни бележки и движения в склада.

Продукти-заместители

Тази функция предоставя на потребителите възможността да създадат списък с продукти, които могат да бъдат препоръчани на клиента като алтернативни, в случай че исканият продукт не е наличен. Заместителите могат да бъдат класифицирани според идентичност с оригиналния продукт, цена или количество.