Застраховане

InsuranceOne максимално оползотворява мощността на  SAP® Business One, давайки на застрахователните агенции цялостно решение за управление не дейността им (напр. LLOYD’s Cover holder).

insurance-salesЗастрахователните брокери и малките застрахователни фирми имат цялостно функциониращо бизнес средство, което включва:

  • CRM
  • Поемане на случай
  • Управление на класьори
  • Управление на полици
  • Управление на подадени оплаквания
  • Контрол над мрежа от агенти и застрахователни брокери
  • Развитие на продукта
  • Business Intelligence and Bordereaux
  • Управление на документи
  • Интеграция с Outlook

Добавеното решение InsuranceOne™ представлява достъпно, всеобхватно решение за управление на бизнеса Ви – от продажбата и връзките с клиенти до финансови операции. Със SAP Business One малките фирми ще могат да рационализират операциите си, да действат според бърза и цялостна информация и да достигнат печеливш растеж.