Човешки ресурси

Модулът Човешки ресурси се използва за въвеждане и поддържане на информация относно служителите на фирмата и за осъществяване на следните свързани задачи:

  • Въвеждане и поддържане на основна и персонална информация за служителя, като възраст, семейно положение, номер на паспорт и лична карта, телефонни номера, домашен и работен адрес.
  • Управляване на информация относно образованието на служителя, предишни работни места, резултати от професионални изяви и отсъствия
  • Анализ на разхода и заплатите на служителите
  • Cъздаване на разнообразни справки и списъци за служителите, за да вършат работата си по-ефективно

Основна информация за служител

  • Използва прозорец, за да спесифицира информация за даден служител, като адреси и роля в организацията, както и персонални и финансови детайли
  • Също така, можете да проследявате прогреса на служителя, болнични или почивни дни и да пазите история на образованието на служителя и предишни работни места

Справки за Човешки ресурси

Тези справки се използват, за да се открие дадена информация, която Ви интересува, като:

  • Преглеждане на отсъствията на служителите в цялата организация или само за даден отдел
  • Показване на контактите на всеки служител на компанията
  • Принтиране на телефонни указатели или списъци на служителите с различни комбинации.