Гърция – Кипър

Бизнес дейността на Alexander Moore започва през 1997, предлагайки висококачествени услуги на голям брой динамични и бързо растящи компании както в Гърция, така и в чужбина.

Управителите на Alexander Moore са пионери в SAP® Business Oneв Гърция, стартирайки съвместната си работа през 2004. По това време те вече са забелязали, че предимствата на SAP® Business One могат да дадат много на малките и средни предприятия.

Сега, ние от Alexander Moore, продължаваме с бодри стъпки към инсталирането на мобилни приложения на всякакви платформи (iOS, Android, Windows Phone, Blackberry), давайки уникални конкурентни способности на нашите клиенти.

Alexander Moore успешно комбинира години опит в Бизнес Администрацията и Управлението на Човешки ресурси с уникалните способности на Информационните Системи. Имаме офиси в Атина и Солун.

Alexander Moore се състои от мениджъри с огромен опит и образование върху бизнес функционалности като: Бизнес организация, Икономика, Счетоводство, ИТ, Производство, Мениджмънт системи (ISO 9001, ISO 22000).

Alexander Moore е разработил значителни допълнителни решения в SAP® Business One, най-важните от които са: InsuranceOne (Застраховане / Услуги с недвижими имоти),TravelOne (Интеграция със системите за резервации Sabre, Amadeus иоще CRS),Интерфейс с VirtueMart (Joomla), Превантивна поддръжка на оборудването, Връзка с мениджъра на проекта и Организация ISO 9001 / ISO 22000.

Нашите услуги и решения са насочени към:

 • CRM
 • Подобряване нивото на обслужване на клиенти
 • Намаляване на инвентара и подобряване на ликвидността
 • Повишаване на продажбите
 • Планиране на производството и контрола
 • Подобряване на управление на качеството (ISO 9001 / ISO 22000 / ISO 14000)
 • Управление на ресурсите на фирмата

Alexander Moore се състои от мениджъри с огромен опит и образование върху бизнес функционалности като: Бизнес организация, Икономика, Счетоводство, ИТ, Производство, Мениджмънт системи (ISO 9001, ISO 22000).

Alexander Moore е разработил значителни допълнителни решения в SAP® Business One, най-важните от които са: InsuranceOne (Застраховане / Услуги с недвижими имоти),TravelOne (Интеграция със системите за резервации Sabre, Amadeus иоще CRS),Интерфейс с VirtueMart (Joomla), Превантивна поддръжка на оборудването, Връзка с мениджъра на проекта и Организация ISO 9001 / ISO 22000.

Alexander Moore предлага интегрирани услуги за реорганизация на бизнеса:

 • Диагностичен анализ
 • Реконструкция на бизнес процесите
 • Бизнес план
 • Разследване на производството
 • Одитни операции и организация
 • Изчисление и управление на разходи
 • Информационни системи (BI)
 • Коучинг