Храни и напитки (ISO 22000)

SAP® Business One има интегрирана в себе си система за управление на продукти, съобразена с изискванията на ISO 22000. Поради тази причина софтуерът бе закупен от множество гръцки компании като OYZO 12, Captain’s Spices, Aquaculture Ambracian, Deals, Food Network и др.

Системата аналитично следи за изпълнението на дадена партида от продукти през всички етапи на производствения процес:

 • Покупки (фактури за продукти, върнати продукти, ценообразуване)
 • Склад / Производство (складиране, вътрешен транспорт, обработка на хранителни продукти)
 • Продажби (покупки, ценообразуване, връщания, дистрибуция)

https://business-one.net/wp-content/uploads/2015/06/food-and-bev1.jpg
Изпълнителната функция е осъщеcтвена чрез:

 • Проследяване на всяка стъпка от развитието на партидите и техния статус (напр. одобрени, недостъпни, заключени), като това влияе на транспорта (напр. не могат да бъдат преместени, заключена партида)
 • Управление на повече от един склад (напр. температура на приемащия склад). Също така, ако дадена площ е извън спецификацията на приетите норми за складиране на храна (напр.  температура, влажност), системата изпраща сигнали до потребителите централно и до мобилните им устройства (iPhone / iPad)
 • Управление на сертификати и електронно въвеждане
 • Падежна дата, дата на производство, дата на внос, детайли за партидата
 • Принтиране на документи с детайли относно партидите
 • Business Intelligence инструменти за управление на партиди

Следователно, проследяването на партидите се осъществява като целия поток на партиди с цялата съответстваща информация (напр. CCP, Сертификати) е мигновено наличен в SAP Business One.

При използване на системата с правилната персонализация и процедури, съобразени с  ISO 90001, ще можете да се възползвате и от водене на следната информация:

 • Записи от лабораторни тестове
 • Управление на отзиви
 • Настройка на мерителни инструменти
 • Измерване на клиентското задоволство
 • Управление на несъответствия
 • Записи за обучение на персонала