Финанси

financeМодулът Финанси на SAP Business One покрива следните функционалности:

 • Таблица със сметки
 • Счетоводни сегменти
 • Въвеждания с счетоводни сметки
 • Ваучери в счетоводни сметки
 • Повтарящи се транзакции
 • Обменни курсове на различни валути
 • Финансови отчети
 • Бюджетни разходни центрове
 • Изчисляване на данък върху продажби
 • Няколко финансови периода
 • Депозити
 • Чекове
 • Кредити
 • Касови бонове
 • Разсрочени плащания

 Напълно интегриран модул Финанси

SAP Business One предлага напълно интегрирано управление на финанси и банкиране. Когато транзакциите са извършени, софтуера създава въвеждане в счетоводния запис в главната книга. SAP Business One автоматизира всички ключови транзакции.

Бърз drill-down

Сега можете лесно да намирате информация. Например, докато преглеждате счетоводната сметка за дадена продажбена транзакция, можете да използвате drill-down, за да видите диаграма на информация за сметки.

Цялостна диаграма на сметки

В диаграмата на сметки, ще можете да ползвате drill-down, за да видите транзакции, които компенсират даден баланс.

Справки на няколко нива

Този начин на отчетност също е обхватен, заради гъвкавостта, която позволява в конфиурацията на диаграмата на сметки и многомерни разходни центрове.

Интегрирани справки

SAP Business One предлага итегрирани инструменти за издаване на справки за съставянето на бизнес, счетоводни, складови и финансови справки, както и отчети за сметки. Можете да експортвате справки в различни формати, включително Microsoft Excel, Microsoft Word и PDF.

XL Reporter

XL Reporter предоставя навременни прегледи на данни в SAP Business One с всички функции на Microsoft Excel за форматиране на справки.