Според местоположението Ви

Локализирани версии

SAP Business One е наличен в повече от 39 версии в различни държави, всяка от тях е разработена така, че да Ви позволи да управлявате бизнес операциите Си в дадената страна. В допълнение към основната бизнес логика, характеристики и функции на SAP Business One, различните версии също включват специфични функционалности, които са автоматично инсталирани и конфигурирани.

Тези специфични функции помагат на компаниите да спазят местните изисквания и бизнес практики.

SAP Business One е преведен на български, сръбски и гръцки език и те са само малка част от многото езици, на които е наличен. Сега, ще имате възможността да работите и комуникирате със своите служители на собствения си език, което елиминира недоразумения и забавяне на работния процес.