Банкиране

Този компонент се използва за извършване на всички транзакции, които включват банкови сметки:

Ръчно и автоматично създаване на входящи и изходящи плащания за различни средства за плащане

Ръчно и автоматично извършване на вътрешни и външни равнения

Входящи Плащания

Този прозорец се използва за създаване на запис всеки път, когато фирмата Ви получи плащане от клиент, доставчик или друг източник. Документа за входящото плащане може да бъде създаден за следните платежни средства:

  • Кеш
  • Чек
  • Кредитна карта
  • Банков трансфер
  • Полици

Когато добавите входящо плащане, съответната счетоводна сметка е автоматично създадена.

Можете да създавате входящо плащане, за да изчистите баланса на отворена фактура за получаване на плащания. Също така, можете да създавате входящо плащане за сума, получена от клиента преди да са доставени продуктите или услугите.

Когато създавате входящо плащане, за да изчистите (изцяло или частично) документ или транзакция, съответсването става автоматично.

Изходящи плащания

Този прозорец се използва за създаване на запис всеки път, когато фирмата Ви издава плащане към клиент, доставчик или сметка.

Документа за изходящо плащане може да бъде създаден за следните платежни средства:

  • Кеш
  • Чек
  • Кредитна карта
  • Банков трансфер
  • Полици

След като изходящо плащане е добавено, съответната счетоводна сметка е създадена. Когато създавате изходящо плащане, за да изчистите (изцяло или частично) специфичен документ или транзакция, вътрешното съответстване се прави автоматично.