Usluge

serviceUsluge u SAP Business One uključuju sledeće funkcije:

 • Upravljanje ugovorima za usluge
 • Planiranje usluga
 • Praćenje višestrukih interakcija sa klijentima
 • Baza podataka sa znanjem
 • Upravljanje pozivima

Potpuno upravljanje uslugama

SAP Business One isporučuje celovitu CRM funkcionalnost kao deo pune aplikacije. Usko povezana funkcionalost u sektorima marketinga, prodaje i usluga pruža potpunu vidljivost životnog ciklusa za klijente. Celovita CRM funkcionalnost omogućava punu kontrolu nad sticanjem klijenata, retencijama, lojalnošću i profitabilnošću poslovanja.

SAP Business One: CRM servis

Sposobnosti koje ima odeljenje za upravljanje uslugama omogućavaju podršku za operacije servisa, upravljanje ugovorima za usluge, planiranje usluga, praćenje aktivnosti na integraciji klijenata i korisničku podršku.
Ključne osobine i funkcionalnost:

 • Ugovor za usluge: :Ova osobina omogućava korisnicima da kreiraju redovnu podršku ili garantni ugovor za stavke ili usluge prodate klijentu. Ugovor sardži početni i krajnji datum kao i specifične uslove ugovora kao što je garantovani odgovor ili vreme razrešenja
 • Kartica opreme klijenta:Ova osobina snabdeva tehničare iz servisa detaljnim informacijama o stavki prodatoj klijentu kao što je serijski broj proizvođača, serijski broj zamene i celokupnu istoriju poziva servisu. Takođe, izlistava i ugovore dodeljene stavki.
 • Izveštaj za opremu klijenata:Prikazuje svu opremu i odgovarajuće serijske brojeve prodate klijentu ili opsegu klijenata.
 • Pozivi servisa:Dozvoljava korisnicima da vide sve pozive servisu koji su ušli u sistem, a koji su kreirani, rešeni ili zatvoreni na određeni datum ili unutar opsega datuma. Korisnici mogu ograničiti izveštavanje tako da vide samo pozive servisu za određeni red, tehničara, vrstu problema, prioritet, stavku i status poziva. Korisnici mogu videti i istekle pozive.
 • Pozivi servisu po redu:Prati sve neizvršene pozive servisu u redu. Čuva istoriju poziva povezanu sa određenim događajem. Različiti statusi poziva mogu se nadgledati, a pozivi se mogu dodeljivati tehničarima ili timu, na osnovu reda.
 • Vreme odgovora: Omogućava korisnicima da prate interakciju između klijenta i servisa i snime vreme potrebno da se odgovori na jedan poziv.