Mobile Solutions iPhone/iPad

Mobile Solutions iPhone/iPad

Veliki broj malih i srednjih firmi koristi tehnologiju koju nude pametni telefoni i tableti kako bi upravljali svojim biznisom u bilo koje vreme i sa bilo koje lokacije. Kako biste ostali povezani sa svojim biznisom SAP je kreirao mobilnu aplikaciju za Apple platformu koja je sada dostupna. Aplikacija pruža stalni pristup važnim podacima i ključnim funkcijama SAP Business One.
SAP Business One mobilna aplikacija omogućava Vam da proveravate zalihe i klijente, pristupate izveštajima, primate upozorenja i obrađujete odobrenja. Takođe, mobilna aplikacija obezbeđuje i pristup podacima u stvarnom vremenu tako da se lako možete kretati kroz procese, odgovarati i pokretati ih na daljinu.

Ključne osobine uključuju:

  • Upozorenja i odobrenja: Primanje upozorenja prilikom određenih događaja kao što su odstupanja od planiranih popusta, cena ili kreditnih limita. Obrada zahteva za odobrenjem, generisanje udaljenih akcija i analiziranje relevantnih podataka ili pokazatelja kako bi se doprinelo bržem i efikasnijem donošenju odluka.
  • Izveštaje u stvarnom vremenu: : Softver omogućava pristup ugrađenim izveštajima koji predstavljaju ključne poslovne informacije. Dodavanje prilagođenih izveštaja i lako deljenje rezultata putem e-maila sa mobilnog uređaja.
  • Podatke o klijentima i dobavljačima: Pristup i uređivanje detalja kontakata, prikaz prošlih aktivnosti i posebnih cena. Lociranje snimaka o klijentima i partnerima, kreiranje novih i evidentiranje ranijih aktivnosti. Sve promene se automatski ažuriraju u okviru SAP Business One aplikacije.
  • Nadziranje zaliha: :Proveravanje nivoa zaliha i pristup detaljnim informacijama o aktuelnim proizvodima, uključujući i nabavne i prodajne cene, dostupnu količinu, specifikacije proizvoda i slike stavki.